Sundar Gutka (Size 110mm x 165mm, Lal vel,  Cloth Binding )

Sundar Gutka (Size 110mm x 165mm, Lal vel, Cloth Binding )

  • $9.99
    Unit price per 


ਤਤਕਰਾ :- ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ, ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ ਪਾ: ੧੦, ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ (ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁੱਧ), ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ (ਦੀਨਨ ਕੀ), ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਚੌਪਈ (ਪ੍ਰਣਵੋ ਆਦਿ), ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਰਾਸਿ, ਕਬਿਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ (ਹਮਰੀ ਕਰੋ), ਅਰਦਾਸ, ਸੋਹਿਲਾ, ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫, ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧, ਆਰਤੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫, ਚਉਬੋਲੇ ਮਹਲਾ ੫, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲੁ ੫, ਜਾ ਕੈ ਵਸਿ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਕੀਰਤਨੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦ-ਵਿਆਹ, ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਅੇ, ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ, ਵਡੀ ਹੂ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ,