Gurmat Vichar Te Sikhi Jiwan by: Kirpal Singh Badungar (Prof.)

Gurmat Vichar Te Sikhi Jiwan by: Kirpal Singh Badungar (Prof.)

  • $9.99
    Unit price per 


ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ ।